O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących wysokiej jakości specjalistycznych wyrobów chemicznych, stale rozbudowujemy swoje portfolio o nowe pozycje produktowe.

GRUPA KAPITAŁOWA PCC SE

Należymy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej PCC SE, której łączne przychody ze sprzedaży w 2017 roku wyniosły 685 mln €*. Siedzibą PCC SE jest miasto Duisburg-Homberg w Niemczech, gdzie z poziomu centrali ustalana jest ogólna strategia dla wszystkich Spółek w strukturze Grupy Kapitałowej. Podejmując odpowiednie decyzje inwestycyjne, PCC SE stwarza warunki do dynamicznego rozwoju podmiotów wchodzących w skład jej struktur. 

*dane na postawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3400
pracowników

17
krajów

(Niemcy, Bośna i Hercegowina, Bułgaria, Ghana, Islandia, Łotwa, Macedonia, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Tajlandia, Czechy, Turcja, Ukraina, USA, Białoruś)

39
lokalizacji

80
spółek

Grupa Kapitałowa PCC EXOL SA

G4-6, G4-8

Struktura Grupy Kapitałowej PCC EXOL