O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących wysokiej jakości specjalistycznych wyrobów chemicznych, stale rozbudowujemy swoje portfolio o nowe pozycje produktowe.

KIM JESTEŚMY

G4-3

Co produkujemy?

G4-4, G4-9

Surfaktanty to środki powierzchniowo czynne, czyli związki chemiczne posiadające zdolność zmniejszania napięcia powierzchniowego cieczy. Spełniają również wiele innych funkcji, takich jak spienianie, zwilżanie, czyszczenie czy emulgowanie, które polega na łączeniu substancji niemieszających się ze sobą, jak na przykład mieszanina oleju w wodzie lub wody w oleju. Zatem, jak można się domyślać, substancje te wchodzą w skład bardzo wielu produktów codziennego użytku, takich jak kosmetyki, detergenty czy farmaceutyki. Związki powierzchniowo czynne są używane także w branży papierniczej, tekstylnej i włókienniczej, spożywczej, agrochemicznej, metalurgicznej, wydobywczej i wielu. Surfaktanty zatem, substancje chemiczne wykorzystywane jako składniki formulacji, reagenty i płyny funkcyjne stosowane w wielu branżacch przemysłowych. Dzięki temu są wszechobecne i występują niemalże we wszystkich przedmiotach i substancjach których używamy w codziennym życiu.

PCC EXOL SA W LICZBACH

zatrudniamy ponad 260 osób na terenie Polski

portfolio grupy kapitałowej PCC EXOL obejmuje ponad 600 produktów

dostarczamy nasze produkty do ponad 350 odbiorców z całego świata

Polska – 117 odbiorców
Europa – 214 odbiorców
Świat – 20 odbiorców

posiadamy instalacje produkcyjne o wydajności ponad 117 tys. ton rocznie