NASZ BIZNES

Ciągłe dążymy do wzrostu wartości naszej Spółki, efektywnie wykorzystując potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki oraz odkrywamy nieznane dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

Inwestycje i Innowacje

Plany inwestycyjne Spółki obejmują kontynuację rozpoczętych projektów inwestycyjnych w zakresie zwiększenia wolumenu wyrobów specjalistycznych, poprawę rentowności produktów oraz realizację nowych przedsięwzięć. PCC EXOL SA, dzięki realizowanym inwestycjom, konsekwentnie zwiększa moce produkcyjne swoich instalacji.

Obecnie najważniejszą jest inwestycja na wytwórni Etoksylaty I, której efektem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych o 15 tys. ton rocznie oraz wprowadzenie do oferty nowych, zaawansowanych technologicznie produktów. Inwestycja ta obejmuje budowę dwóch instalacji, z których pierwsza będzie dedykowana do produkcji wyrobów (oksyalkilatów wysokomolowych) przeznaczonych takim branżom przemysłowym, jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru i przetwórstwo spożywcze. Na drugiej instalacji produkowane będą składniki wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej (glicyniany) o łagodnym oddziaływaniu. Łączne nakłady poniesione w ramach realizacji tego projektu inwestycyjnego wyniosły od początku jego realizacji 6,7 mln PLN. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2020 rok.

Plan inwestycyjny Spółki na lata 2018 – 2020 obejmuje projekty o łącznej wartości około 93 mln PLN.

Grupa PCC EXOL nie ogranicza swoich planów inwestycyjnych tylko do obecnych lokalizacji. Dostrzega również rosnący potencjał regionu azjatyckiego i dynamiczny rozwój przemysłu chemicznego oraz branż przemysłowych z nim związanych. W związku z tym, w lutym 2017 roku, Spółka Elpis należąca do Grupy PCC EXOL, zawarła porozumienie z malezyjską firmą PETRONAS Chemicals Group Berhad.  Dotyczy ono projektu związanego z rozpoczęciem przygotowań do rozpoczęcia potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w Malezji, jej realizacji oraz prowadzenia działalności w oparciu o założenia wspólnego przedsięwzięcia. Ponadto Spółka Elpis w dniu 8 marca 2018 r. nabyła 100% udziałów spółki PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. z siedzibą w Malezji, co jest tożsame z utworzeniem spółki celowej, dedykowanej do realizacji projektu.