O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących wysokiej jakości specjalistycznych wyrobów chemicznych, stale rozbudowujemy swoje portfolio o nowe pozycje produktowe.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Złoty poziom CSR EcoVadis

przyznany przez międzynarodową platformę EcoVadis, za progres w działaniach CSR i wdrożone procesy optymalizacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Srebrny listek CSR

przyznany za skuteczne wdrażanie i realizowanie dobrych praktyk CSR oraz wytycznych normy ISO 26000 dotyczącej obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat Systemu Zarządzania OHSAS 18001

będący zwieńczeniem audytu certyfikującego System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na zgodność z normą OHSAS 18001. Stanowi on dopełnienie wcześniej  wdrożonego i certyfikowanego, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Laur eksperta 2016/2017

dla związku powierzchniowo czynnego o nazwie Rosulfan A, za innowacyjną formułę produktu, przyznawany w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Doradztwa Konsumenckiego, w kategorii Chemia Przemysłowa. 

Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care

potwierdzający wdrożenie i realizowanie wytycznych Programu „Odpowiedzialność i Troska” w zakresie ochrony środowiska, etyki, bezpieczeństwa procesowego i innych aspektów odpowiedzialności biznesowej w przemyśle.

Kryształowy Poziom CSR

i 6 miejsce w XI zestawieniu największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest to szczególne wyróżnienie przyznane za wdrażanie zrównoważonych innowacji zapewniających nie tylko korzyści ekonomiczne, a także przyjaznych dla ludzi i środowiska.

Tytuł Etyczna Firma

oraz Super Etyczna Firma za wdrażanie i propagowanie działań na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej, opartej o etykę. Tytuł ten jest przyznawany  przedsiębiorstwom wykazującym największą aktywność w obszarze etyki na tle innych przedsiębiorstw w Polsce. 

Firma godna zaufania

za nieposzlakowaną opinię, kulturę organizacyjną i stosowanie etycznych praktyk w prowadzeniu bieżącej działalności