Dostawcy

Zaopatrzenie w niezbędne do produkcji surowce to nie tylko kwestia zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw, ale również kluczowy element zintegrowanej strategii zakupowej Spółki. Większość oferowanych przez nas produktów wymaga specjalistycznych, często trudno dostępnych surowców, a rentowność naszej produkcji jest mocno uzależniona od kosztów pozyskania surowców oraz związanej z nimi logistyki.

Zakupy surowców stanowią jeden z najważniejszych, strategicznych obszarów w produkcji wyrobów chemicznych, a sam proces zaopatrzenia firmy w surowce wiąże się z podejmowaniem wielu niełatwych decyzji…

Mają one wpływ zarówno na koszty wytwarzania produktów, ich finalną jakość oraz oddziaływanie na otoczenie społeczne i środowiskowe. W naszej organizacji przykładamy szczególną uwagę do tego, aby wykorzystywane przez nas surowce pochodziły z wiarygodnych i zrównoważonych źródeł, a współpracujący z nami dostawcy przestrzegali lokalnych i międzynarodowych regulacji prawnych i wytycznych zebranych w Kodeksie Etycznym Dostawców PCC EXOL SA. Od momentu pozyskania surowca, poprzez jego transport na nasze instalacje, wykorzystanie w procesie produkcyjnym, załadunek, dystrybucję i sprzedaż, stosujemy procedury i prowadzimy procesy gwarantujące najwyższą jakość produktu i bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Dziś faktem jest, że dla nas, jako producenta działającego na arenie międzynarodowej zrównoważony łańcuch dostaw stanowi niezbędny i integralny element prowadzenia biznesu. Stale doskonalimy swoje standardy postępowania z dostawcami i propagujemy je wśród swoich kontrahentów.

Katarzyna Drohomirecka

Specjalista ds. Zakupów,

PCC EXOL SA

Rozwiń wypowiedź

NASZE RELACJE

G4-DMA, G4-27

Komunikacja z naszymi dostawcami opiera się głównie na wzajemnych relacjach z pracownikami Działu Zakupów oraz Działu Planowania i Logistyki. Ich zasadniczą rolą jest współpraca z kontrahentami, a także poszukiwanie nowych alternatywnych źródeł zaopatrzenia w surowce oraz usługi logistyczne. Utrzymujemy w sposób ciągły kontakt z dostawcami wykorzystując standardowe kanały komunikacji w postaci poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych czy bezpośrednich spotkań naszych pracowników z przedstawicielami dostawców. Nasza współpraca oparta na rzetelnym i transparentnym dialogu, co pozwala na utrzymywanie długoterminowych relacji oraz podnosi standardy oferowanych produktów.