NASZ BIZNES

Stale dążymy do wzrostu wartości naszej Spółki, efektywnie wykorzystując potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki oraz odkrywamy nieznane dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

NASZE PRODUKTY

G4-4, G4-8, G4-9

Surfaktanty, czyli inaczej środki powierzchniowo czynne, to specjalistyczne produkty chemiczne wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych na całym świecie. W zdecydowanej większości wszystko, co nas otacza zawiera je w swoim składzie lub powstaje przy ich udziale. Powinniśmy mieć na uwadze ich obecność używając ulubionych kosmetyków, biorąc kąpiel, zmywając naczynia czy robiąc pranie. Bardzo często odgrywają kluczową rolę w procesach wytwarzania dóbr codziennego użytku, ale są również używane w procesach syntezy innych związków chemicznych lub spełniają rolę płynów funkcyjnych w różnego rodzaju procesach wytwórczych i technologicznych. 

Produkowane przez nas surfaktanty możemy podzielić na:

Najważniejsze funkcje surfaktantów to:

Multifunkcjonalność surfaktantów sprawia, że mają one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki temu, są wszechobecne.

Zajmujemy dominującą pozycję na rynku produkcji surfaktantów w Polsce. Jesteśmy również jednym z wiodących producentów w Wschodniej i Europie Środkowo-Wschodniej. Oferujemy ponad 340 różnych produktów i formulacji przemysłowych, znajdujących zastosowanie m.in. w branżach takich jak:

Surfaktanty do zastosowań w detergentach i kosmetykach

Surfaktanty przeznaczone dla branży detergentów i kosmetyków, to przede wszystkim wyroby o charakterze masowym, które ze względu na właściwości myjąco-czyszczące mają zastosowanie w produktach chemii gospodarczej (proszki i płyny piorące, płyny do mycia naczyń i inne) oraz w środkach higieny osobistej (szampony, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, mydła w płynie i inne). Są również składnikami kosmetyków białych i kolorowych.

Właściwości istotne dla tej grupy produktów to przede wszystkim usuwanie zabrudzeń (funkcja detergencyjna), doskonała pianotwórczość i zwilżalność oraz wysoka biodegradowalność. Nie mniej ważne są właściwości zmiękczające czy kondycjonujące tj. takie, które pozostawiają warstwę ochronną na skórze i w związku z tym stosowane są głównie w produkcji płynów do naczyń i środków higieny osobistej. W produktach kosmetycznych surfaktanty spełniają rolę emulgatorów, oraz składników spieniających, zwilżających, zagęszczających i innych.  

W 2017 roku sprzedaż surfaktantów do zastosowań w kosmetykach i detergentach osiągnęła wartość 292,4 mln zł, odnotowując wzrost o 18,9 % w stosunku do roku ubiegłego. Udział tej grupy produktów w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy PCC EXOL stanowił 55,8%, natomiast w ujęciu ilościowym wyniósł 68,8%.

W grupie surfaktantów stosowanych w detergentach i kosmetykach możemy wyróżnić trzy cztery grupy produktowe:

  • Sulforokanole, które stanowią największą grupę anionowych środków powierzchniowo czynnych produkowanych przez Spółkę. Są one składnikami środków myjących, czyszczących, piorących oraz wyrobów kosmetycznych.
  • Kwas ABS, stanowiący składnik ciekłych i proszkowych środków myjących, czyszczących i piorących.
  • ABSNa (sól sodowa kwasu alkilobenzenosulfonowego), który jest składnikiem detergentów piorących.
  • Rosulfany, czyli  związki łączące w sobie łagodne oddziaływanie na skórę i znakomite właściwości aplikacyjne. Produkty te mogą być stosowane w preparatach do pielęgnacji skóry wrażliwej.

Trendem aktualnie charakterystycznym dla rynku Unii Europejskiej jest rosnący popyt na surfaktanty ekologiczne na bazie surowców naturalnych o wysokim stopniu biodegradacji. Należą do nich m.in produkowane przez PCC EXOL SA sole amonowe, betainy (surfaktanty amfoteryczne) oraz glicyniany i sarkozyniany.

SURFAKTANTY DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Surfaktanty do zastosowań przemysłowych to grupa produktów specjalistycznych, stosowanych jako składniki formulacji przemysłowych. Produkty te są również wykorzystywane w różnych branżach przemysłowych zarówno jako płyny funkcyjne w procesach technologicznych, jak i reagenty w procesach wytwórczych. Surfaktanty specjalistyczne usprawniają wiele procesów technologicznych, ograniczając np. zużycie energii lub poprawiając wydajność maszyn i urządzeń mechanicznych. Wykorzystywane zarówno jako komponenty do produkcji półwyrobów i produktów gotowych.

Rozwój wyrobów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, w których większość to produkty specjalistyczne, pozwolił Grupie w 2017 roku na wzrost sprzedaży w ramach tej grupy surfaktantów o 11,2%, w stosunku do roku 2016. Udział w sprzedaży surfaktantów do zastosowań przemysłowych w roku 2017 stanowił 44,2% przychodów ze sprzedaży wszystkich produktów.

W grupie surfaktantów do zastosowań przemysłowych możemy wyróżnić trzy największe grupy produktowe:

    • Rokanole, stanowiące największą grupę produktów, wśród związków niejonowych produkowanych przez Spółkę, a wykorzystanie zróżnicowanych technologii wytwarzania tej grupy produktów, pozwala na dobranie produktów do konkretnej funkcji aplikacyjnej np. przemysł tekstylny, produkty dla przemysłu metalurgicznego
    • Rokanole LP, stosowane jako składniki detergentów do zmywarek czy profesjonalnych środków czyszczących
    • Rokafenole, wykorzystywane  w produkcji agrochemikaliów, farb i lakierów, lubrykantów, płynów funkcyjnych i hydraulicznych, a także w przemyśle wydobywczym i wielu innych.