List zarządu G4-1

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować Państwu trzecią edycję Raportu CSR wydanego przez Spółkę PCC EXOL. Zdobyte doświadczenia, wnioski oraz spostrzeżenia minionego roku, pozwoliły opracować nam kolejne kompendium wiedzy o naszej organizacji. Obejmuje ono swoim zakresem podjęte przez Spółkę działania w kontekście szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Niniejsza publikacja opiera się na wytycznych Global Reporting Initiative 4.0. Stanowi podsumowanie oraz ocenę naszej aktywności na płaszczyźnie inicjatyw ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Podobnie jak poprzednie lata, rok 2017 przyniósł wiele ciekawych wydarzeń i zrealizowanych działań w otoczeniu naszej Spółki. PCC EXOL SA jako sygnatariusz światowej organizacji UN Global Compact stara się działać zgodnie z kluczowymi celami globalnej Agendy 2030. Innowacyjne rozwiązania stosowane w produkcji wyrobów chemicznych, uwzględniające wartości etyczne, społeczne i środowiskowe, pozwalają na podnoszenie standardów obowiązujących w Spółce oraz jej otoczeniu.

O sukcesie naszej Spółki decydują nie tylko wyniki finansowe. Partycypowanie w inicjatywach społecznych, aktywne wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska oraz promowanie różnorodności, stanowią w obliczu światowych wyzwań, obowiązek współczesnego biznesu. Jako Spółka o globalnym zasięgu, działająca w trudnej oraz mocno wyspecjalizowanej branży chemicznej, czujemy się zobligowani do podejmowania kompleksowych działań w obszarach, które nas bezpośrednio dotyczą. Dialog z interesariuszami, troska o bezpieczeństwo i odpowiedzialne zarządzanie, to priorytety jakie stawiamy sobie na drodze zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja utwierdzi Państwa w przekonaniu, że PCC EXOL SA podejmuje wszelkie starania, aby sprostać tym wyzwaniom.

Mirosław Siwirski,                                                                                                                        Rafał Zdon,
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny                                                                                        Vice Prezes Zarządu