PRACOWNICY

W ramach działań propagujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kulturę etyczną, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

ZATRUDNIENIE

G4-DMA, G4-9, G4-10

Całkowita liczba pracowników w podziale na płećG4-10

Całkowita liczba pracowników w podziale na TYP ZATRUDNIENIAG4-10

Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w podziale na płeć G4-10

Całkowita liczba ZATRUDNIONYCH w podziale na REGIONY i płećG4-10

LICZBA OSÓB NALEŻĄCYCH DO KADRY zarządzającej w podziale na płeć G4-LA12

Liczba pracowników w podziale na kategorie pracownicze według płciG4-10

CAŁKOWITA LICZBA ZATRUDNIENIA NOWYCH pracowników G4-LA12

Całkowita liczba zatrudnienia nowych pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region G4-LA1

2016 2017
Ogółem 46 45
W podziale na płeć:
    – Kobiety 19 21
    – Mężczyźni 27 24
W podziale na wiek:
    < 30 22 28
    >50 7 12
    – Mężczyźni 27 24
W podziale na regiony:
    – Brzeg Dolny (miasto) 10 12
    – Brzeg Dolny (miasto) 36 33

Wskaźnik rotacji pracowników w podziale na płeć i region G4-LA1

W podziale na regiony:
2016 2017
Ogółem 220 262
W podziale na płeć:
    – Kobiety 9,5 7,2
    – Mężczyźni 6,8 6,8
    – Brzeg Dolny (miasto) 13,7 27,4
    – Brzeg Dolny (miasto) 0 0