NASZ BIZNES

Stale dążymy do wzrostu wartości naszej Spółki, efektywnie wykorzystując potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki oraz odkrywamy nieznane dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

Sprzedaż i Rynek

Dziś dobre relacje biznesowe z kontrahentami, dotyczą nie tylko aspektów finansowych, ale też wzajemnego zrozumienia i wspólnego podejmowania działań na rzecz poszanowania praw człowieka oraz ochrony środowiska…

… Uwzględnienie tych zagadnień w realizacji strategii biznesowej to obowiązek każdej nowoczesnej organizacji działającej na arenie międzynarodowej. Rozwijając portfolio produktowe zwracamy szczególną uwagę na potrzeby rynku, nie tylko w ujęciu dotyczącym funkcji, zastosowań czy aplikacji naszych produktów. Równie istotne jest tu nasze podejście do zrównoważonej produkcji i konsumpcji wyrobów chemicznych w łańcuchu dostaw, którego jesteśmy uczestnikiem. Nie jest to łatwe, ponieważ wymaga odejścia od tradycyjnego modelu rozwoju oferty produktowej w stronę bardziej zaawansowanych, czasochłonnych rozwiązań. Analizujemy więc i wciąż dostosowujemy nasz model biznesowy w oparciu o globalne trendy zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu nasza firma przekształca się z tradycyjnego producenta surfaktantów w dostawcę rozwiązań będących odpowiedzią na konkretne potrzeby klientów, również te związane z odpowiedzialną produkcją i konsumpcją.

Daniel Mucha

Manager Sprzedaży

PCC EXOL SA

Rozwiń wypowiedź

Produkujemy i sprzedajemy innowacyjne surfaktanty specjalistyczne, analizując trendy konsumenckie i ekospołeczne, uwzględniając zmieniające się trendy oraz przyjętą Politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wymaga to odejścia od tradycyjnego modelu rozwoju oferty produktowej w stronę bardziej zaawansowanych oraz innowacyjnych rozwiązań.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WEDŁUG PODZIAŁU GEOGRAFICZNEGO

G4-8

Grupa PCC EXOL zamknęła rok finansowy 2017 bardzo dobrymi wynikami. Przychody ze sprzedaży za ten okres ukształtowały się na poziomie 625,4 mln PLN. Jest to wartość o 15,9 % wyższa w stosunku do roku 2016.  W chwili obecnej główny obszar działalności handlowej PCC EXOL SA, ze względu na podział geograficzny, obejmuje obszar Polski oraz kraje Europy, Azji, Ameryki i reszty świata. Najwięksi odbiorcy produktów Spółki, działają na rynkach Europy Zachodniej, głównie w Niemczech, Holandii oraz we Włoszech. W roku 2017 roku, kraje Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Północnej oraz reszty świata odpowiadały łącznie za 18% wartości sprzedaży zagranicznej w tym okresie.

Grupa PCC EXOL dostarcza swoje produkty między innymi na rynek charakteryzujący się popytem kształtowanym przez ostatecznych konsumentów detergentów i środków higieny osobistej. Wyroby te stanowią dobra pierwszej potrzeby, stąd branża surfaktantów jest stosunkowo stabilna na tle wielu innych gałęzi przemysłu.

Oferta Spółki obejmuje substancje o zróżnicowanej budowie chemicznej. Wśród nich wyróżniamy surfaktanty anionowe, niejonowe i amfoteryczne. W obrębie portfolio produktowego znajdują się także surfaktanty z grupy kationowych środków powierzchniowo czynnych oraz specjalistyczne formulacje chemiczne. 

Począwszy od pierwszego kwartału 2016 roku, PCC EXOL SA prezentuje swoją ofertę w oparciu o zastosowania branżowe. W związku z tym, oferowane produkty można podzielić na dwie główne grupy: surfaktanty dedykowane do produkcji kosmetyków i detergentów oraz surfaktanty przeznaczone do zastosowań przemysłowych.

sprzedaż surfaktantów do zastosowań w kosmetykach i detergentach

sprzedaż surfaktantów do zastosowań przemysłowych