ETYKA W SPÓŁCE

W ramach przyjętej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne, wydawany jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

KODEKS POSTĘPOWANIA W PCC EXOL SAG4-56

Kształtowanie i umacnianie właściwych relacji pomiędzy pracownikami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi jest kluczowym elementem przyjętego Kodeksu Postępowania. Jesteśmy przekonani, że uczciwość, transparentność i postępowanie etyczne to elementy nieodzowne w każdej sferze działalności biznesowej. W Kodeksie określamy prawa oraz obowiązki, którym staramy się sprostać zachowując wysokie standardy. Zawarte w nim treści stanowią istotne wytyczne w sytuacjach, w których właściwy sposób postępowania nie jest oczywisty.

Picture

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA

• Compliance
• Zarządzanie ryzykiem
• Konflikt interesów
• Ład korporacyjny
• Poszanowanie majątku Spółki
• Komunikacja i reprezentowanie Spółki w jej otoczeniu
• Poszanowanie i wspieranie lokalnych obyczajów i kultur

Movie

Relacje biznesowe

• Zakaz korupcji
• Zasady uczciwej konkurencji
• Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów
• Postępowanie względem partnerów biznesowych

Picture

Posługiwanie się informacjami

• Ochrona własności intelektualnej
• Prywatność i ochrona danych osobowych
• Rzetelność informacji finansowej
• Ochrona i wykorzystywanie informacji poufnych

Picture

Prawa człowieka i środowisko naturalne

• Poszanowanie różnorodności
• Zakaz zastraszania
• Zakaz mobbingu w miejscu pracy
• Stosunek wykonywanej pracy
• Dobrowolność zatrudnienia
• Godziwa płaca
• Niekorzystanie z pracy dzieci
• Wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji warunków zatrudnienia
• Poszanowanie jednostki w organizacji
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Dbałość o środowisko